Wizyty w gabinecie

przy ul. Bezpiecznej 5

Umów wizytę

Wizyty On-Line

Istnieje możliwość odbycia wizyty zdalnej (telefonicznie lub za pomocą komunikatora internetowego: SKYPE, WHATSAPP, MESSENGER). Każdy pacjent może w ten sposób otrzymać elektroniczną receptę (e-receptę) czy elektroniczne zwolnienie (e-zwolnienie) jeśli są potrzebne, podobnie skan zaświadczenia lekarskiego.

Umów wizytę

Wizyty domowe psychiatra Wrocław

Najczęstszym wskazaniem do wizyty domowej lekarza psychiatry jest sytuacja, w której pacjent nie może lub nie chce zgłosić się osobiście. Może to być związane między innymi z

W trakcie wizyty domowej przeprowadzony zostaje wywiad oraz badanie stanu psychicznego i na tej podstawie ustalana jest diagnoza.

Jeżeli zaistnieje potrzeba wystawiane mogą być:

Wizyty domowe realizowane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej i ustaleniu dogodnej daty i godziny.

Cena wizyty domowej: 400zł

Umów wizytę
W godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) a także w stanach zagrożenia zdrowia lub życia należy się kontaktować z pogotowiem ratunkowym tel.: 999 lub numerem ratunkowym tel.: 112